Prima Serwis - zaopatrzenie statków i promów

PRIMA SERWIS jest firm? zajmuj?c? si? zaopatrzeniem statków i promów morskich operuj?cych w portach Szczecin-?winouj?cie i Gda?sk-Gdynia.

Realizujemy zaopatrzenie w zakresie artyku?ów ?ywno?ciowych, artyku?ów wyposa?enia hotelu i kuchni, alkoholi, papierosów i asortymentów na zaopatrzenie sklepów na pok?adach.

Firma umiejscowiona jest w Szczecinie, w bezpo?redniej blisko?ci granicy polsko-niemieckiej.

Zapewniamy optymalne warunki przechowywania i transportu towarów w zakresie temperatur od +10oC do -28oC.

Oferujemy pe?en zakres us?ug zwi?zanych z odpraw? celn? i dostaw? towaru na statek.

Dzia?alno?? shipchandlerska jest przez nas prowadzona od 1995 r.
Firma umiejscowiona jest w Szczecinie,
w bezpo?redniej blisko?ci granicy polsko-niemieckiej.

 

 
ZAOPATRZENIE STATKÓW I PROMÓW MORSKICH
         
SZCZECIN ?WINOUJ?CIE  
  GDA?SK
GDYNIA
   
         

 

^ do góry
PRIMA SERWIS sp. o.o.
ul. Kniewska 2K
70-846 Szczecin  
      
tel. +48 91 434 78 42
fax +48 91 488 94 44
mobile +48 691 850 918 
      
e-mail: hanka@prima.pl 
admin
www.gryf.pl